Ben Kulleseid

Vestlending med utvanna dialekt. Opptatt av datasikkerhet, HiFi, trening og folkehelse. Systemforvalter, WiFinerd, pappa og konservativ lokalpolitiker.