Tips til lønnsforhandling

Tips til lønnsforhandling

Jeg synes det er dritkleint å forhandle om lønn. I mange år unnlot jeg å søke om, eller kreve som fagforeninga kaller det, mer lønn. Men etter hvert skjønte jeg at de små tillegga alle får innimellom ikke var nok til at kjøpekraften ble ivaretatt.

Når du skal forhandle om lønn kan du vise til dårlig lønnsutvikling. Bruk gjerne digitale verktøy på nett for å regne ut lønnsutviklingen.

Prosentregning | Prosentkalkulator | Prosent
Hvordan regne ut prosent? Prosentkalkulator, regnemåte, forklaringer og eksempler. Enkel og rask prosentregning.
Nyttig hjelpemiddel!

Legg inn din lønn siden forrige lønnsøkning og nåværende lønn og du får prosentsatsen.

Konsumprisindeksen
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester

I dette eksempelet ser du at konsumprisindeksen har gått opp 10% mens lønna bare hadde gått opp 3%. Da har man fått svekket kjøpekraft og har et godt argument for lønnsøkning. Sjekk gjerne statistikk for hva de med lik utdannelse og arbeid som du har for å se om du er på noenlunde likt nivå.

Lønn, arbeidsliv og NITOs lønnskalkulator
Hva tjener en ingeniør? Sjekk NITOs lønnskalkulator:
Sjekk gjerne denne også om det er relevant for deg.
Notion – One workspace. Every team.
We’re more than a doc. Or a table. Customize Notion to work the way you do.
Bra verktøy for å holde orden på notater og mye mer. Gratis for enkeltpersoner.

Har du ikke et sted du samler på notater så skaff deg det. Er du på et kurs? Noter det ned. Har du gjennomført et stort prosjekt på jobb? Noter det ned. Når det er tid for lønnsforhandling så har du dette som argumenter for at du holder deg faglig oppdatert og har vært en solid bidragsyter.

Lykke til!